Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku
do piątku od 9 do 17.
Infolinia: 22 112 02 35

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

 

Operatorem platformy mOrganizer finansów

jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Regulamin 

serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: mFakturowanie,

mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium

Polityka prywatności

Pomoc techniczna jest do Twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku od  9 do  17.  
Infolinia: 22 100 50 60

Przed podjęciem decyzji w tym względzie, należy ustalić między innymi to, kto będzie głównym odbiorcą świadczonych usług/dostarczanych towarów oraz jaki rodzaj usług zamierza świadczyć przedsiębiorca. Jeżeli klientami przedsiębiorcy mają być osoby fizyczne,  dobrze byłoby rozważyć skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego z VAT. 

 

Zwolnienie podmiotowe z VAT.

Powyższe zwolnienie uprawnia do uniknięcia procedury rejestracji do VAT i obowiązków podatnika VAT do czasu, aż limit obrotów przedsiębiorcy nie przekroczy kwoty 200.000 zł w skali roku, licząc proporcjonalnie od dnia rozpoczęcia działalności). Są jednak takie usługi lub rodzaje towarów, których sprzedaż wyklucza prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, bez względu na wysokość obrotów.

 

Usługi doradcza a VAT.

Jedną z takich usług, dla których ustawodawca wprost wykluczył możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, są usługi w zakresie doradztwa. Podatnicy świadczący usługi doradztwa muszą być podatnikami VAT już od pierwszej czynności. 

 

Czym jest „doradztwo”?

Usługi doradztwa to bardzo szerokie pojęcie. Organy podatkowe często zaznaczają, że ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „doradztwo” obejmuje szereg usług doradczych, tj. np.: podatkowe, prawne, finansowe. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego PWN 2006, pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć „tego, kto doradza”. Natomiast „doradzać”, w myśl powołanego wyżej Słownika języka polskiego PWN 2006, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, np. ekonomicznych czy finansowych. Użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć w związku z tym szeroko. 

 

Usługi doradztwa  a PKD.

Kolejną kwestią w zakresie doradztwa jest określenie numeru kodów prowadzonej działalności według PKD w CEIDG. Posiadanie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej kodu zawierającego  słowo „doradztwo” nie zobowiązuje z automatu do rejestracji jako podatnik VAT. Dopiero rzeczywiste świadczenie usług doradztwa powoduje konieczność rejestracji jako czynnego podatnika podatku VAT.

 

Faktyczne świadczenie usług doradztwa bez odpowiedniego wpisu w CEIDG.

Jeśli wpis przedsiębiorcy do CEIDG nie zawiera PKD, które swym zakresem obejmuje usługi doradztwa, to w przypadku, gdy przedsiębiorca nawet jednorazowo  wystawi fakturę za doradztwo, to utraci bezpowrotnie prawo do zwolnienia. Ta i kolejne usługi powinny zostać opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%, a przedsiębiorca powinien zarejestrować się dla celów VAT i wypełniać od tej daty wszystkie obowiązki podatnika VAT.

 


Jeśli chcesz łatwo i szybko wystawić fakturę wejdź do mOrganizera finansów i dodaj kontrahenta wchodząc w zakładkę Fakturowanie, a następnie wybierając opcję Kontrahenci i Dodaj kontrahenta. Po wejściu w zakładkę wystarczy podać NIP, a reszta danych zostanie zaciągnięta automatycznie.


 

 

Autorem artykułu jest Monika Markisz. Prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego.
Współpracuje z przedsiębiorcami. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych.
Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy.

Monika Markisz prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków organizowane m. in. przez
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i prowadzi bloga
www.podatki-dla-prawnika.pl.

 

 

 

Usługi doradztwa a rejestracja do VAT

01 października 2020

Klienci przedsiębiorcy i usługi świadczone na ich rzecz.

Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorca często staje przed decyzją rejestracji (bądź nie) do VAT.