Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku
do piątku od 9 do 17.
Infolinia: 22 112 02 35

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

 

Operatorem platformy mOrganizer finansów

jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Regulamin 

serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: mFakturowanie,

mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium

Polityka prywatności

Pomoc techniczna jest do Twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku od  9 do  17.  
Infolinia: 22 100 50 60

Stwierdzenie wady rzeczy.

Pierwszym krokiem, który jest niezbędny do rozpoczęcia procedury reklamacji jest stwierdzenie, że zakupiona rzecz ma wadę (fizyczną lub prawną). Przedsiębiorca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli istnienie wady zostanie stwierdzone przed upływem dwóch lat (rzeczy nowe) lub co najmniej rok (rzeczy używane).

 

Złożenie reklamacji.

Konsument musi następnie złożyć reklamację, precyzując swoje oczekiwania wobec sprzedawcy. Przedsiębiorca może usłyszeć od konsumenta, że ten chce: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiany rzeczy na nową - wolną od wad lub bezpłatnej naprawy.

 

Forma złożenia reklamacji.

Wola konsumenta musi zostać wyrażona w formie pisemnej (np. list wysłany pocztą tradycyjną) lub elektronicznie (np. e-mail, formularz na stronie www sprzedającego). Reklamowany przedmiot musi trafić do przedsiębiorcy, aby ten ocenił zakres i istotę wady.

 

Ustosunkowanie się do reklamacji.

Przedsiębiorca, który otrzymał oświadczenie konsumenta, ma 14 dni na ustosunkowanie się do oczekiwań niezadowolonego klienta, o ile są nimi: wymiana rzeczy na nową wolną od wad, naprawa oraz obniżenie ceny, w przeciwnym razie domniemywa się, że przedsiębiorca uznaje reklamację co do zasady i co do zakresu. 

 

Kto płaci za postępowanie reklamacyjne?

Realizacja oczekiwań konsumenta następuje na koszt przedsiębiorcy. Mogą to być przykładowo: demontaż, dostawa, robocizna, części wymienne.

 

Alternatywne rozwiązania.

Pamiętać należy, że jeśli konsument żąda odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, przedsiębiorca ma możliwość zaproponowania wymiany rzeczy na wolną od wad lub bezpłatnej naprawy. Niestety pamiętać także należy, że jeśli przedsiębiorca nie jest w stanie niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dokonać wymiany rzeczy na wolną od wad lub naprawić jej, konsument może zażądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny.

Wymiana rzeczy na nową jest natomiast nieuprawniona, gdy okazałoby się, że zakupiona rzecz jest zgodna z umową lub gdy wada rzeczy powstała z winy konsumenta, który korzystał z rzeczy niezgodnie z umową czy przeznaczeniem. 

 

Odmowa realizacji reklamacji.

Rozpatrzenie reklamacji może także polegać na odmowie jej realizacji zgodnie z oczekiwaniem klienta , jeśli wymiana rzeczy na wolną od wad jest niemożliwe wymagałoby nadmiernych kosztów. W takiej sytuacji pozostaje: naprawa, obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy. 

 

Termin na realizację reklamacji.

 Warto zaznaczyć, że choć nie wynika to z przepisów Kodeksu cywilnego, wymiana rzeczy na wolną od wad powinna nastąpić w okresie 14 dni (przepisy określają ten termin jako „rozsądny””). Podobnie, czas na ewentualną naprawę reklamowanej rzeczy również nie powinien przekraczać 14 dni. 

 

Pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami.

Umowy z konsumentami, w tym procedury reklamacyjne, mogą stać się kanwą sporu pomiędzy sprzedającym i kupującym. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego pamiętać należy, że przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich lub zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu. Zaniechanie tego obowiązku oznacza, że przedsiębiorca automatycznie zgodził się na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.


 

Jak przekazywać faktury do księgowej/-ego bez konieczności zawożenia?

 

Można pobrać aplikację mobilną mOrganizer finansów w Google Play - link do pobrania. Mając aplikację wystarczy
zrobić zdjęcie faktur kosztowych. Trafią one bezpośrednio do miejsca, w którym księgowy/-owa je zobaczy.

 

Dla posiadaczy iPhone’a: można z komputera wgrywać pliki z fakturami bezpośrednio na platformę
mOrganizer finansów w zakładce Inbox. 
Aplikacja w AppStore będzie dostępna już wkrótce.


 

 

Autorem artykułu jest Monika Markisz. Prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego.
Współpracuje z przedsiębiorcami. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych.
Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy.

Monika Markisz prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków organizowane m. in. przez
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i prowadzi bloga
www.podatki-dla-prawnika.pl.

 

Reklamacje - konsument kupuje towar przez Internet

01 października 2020

Istota reklamacji - konsument, który kupuje towary na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa (czyli m. in. przez Internet), może zareklamować zakupiony towar. Jest to jego bezwzględne prawo.