Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku od 9 do 17

Infolinia: 22 112 02 35

mail: [email protected]

Pomoc techniczna jest do Twojej dyspozycji

od poniedziałku do piątku od  9 do  17 

Infolinia: 22 100 50 60

mail: [email protected]  

 

Operatorem platformy mOrganizer finansów

jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

Cennik 

ZOBACZ PROMOCJE

mOrganizer finansów przez 1 miesiąc 
GRATIS!

Pełen cennik dostępny

na komputerze

Obsługa płacowa – etat - 35 zł mies. za pracownika

Rozliczenie umowy zlecenie / o dzieło - 10 zł za umowę

Obsługa kadrowa - 35 zł mies. za pracownika

150 zł /mies.* Pełna obsługa księgowa, Księgowanie dokumentów - do 35 szt., Podgląd i wysyłanie deklaracji podatkowych* W przypadku wysyłania dokumentów elektronicznych a w przypadku wysyłania dokumentów w formie papierowej 200 zł / mies.

Obsługa płacowa – etat - 35 zł mies. za pracownika

Rozliczenie umowy zlecenie / o dzieło - 10 zł za umowę

Obsługa kadrowa - 35 zł mies. za pracownika

Dodatkowe usługi

Dodatkowe usługi

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Prowadzenie listy umów leasingu

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów

Prowadzenie listy samochodów

Oznaczenie miesiąca jako zamkniętego

Wydruk rejestrów VAT

Zestawienie podsumowujące
oraz wydruk PKPiR

Generowanie pliku JPK FA

Generowanie pliku JPK VAT wraz
z wyliczeniem zobowiązania
z tytułu podatku VAT

Zlecanie zapłat podatku VAT
i PIT do mBank

Wysyłanie e-Deklaracji

Wyliczanie zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek dochodowy

Automatyczne pobieranie danych kontrahentów (GUS / CEIDG)

Wybór wzorca faktury, logo na fakturze

Dodawanie reklamy w formie PDF

Faktury w różnych językach

Szybka faktura (wystawienie faktury w 10 sec)

Definiowanie faktur cyklicznych

PayNow - link do płatności na fakturze

Łączenie FV sprzedaży (autom. i ręczne) z operacjami bankowymi

Automatyczne monitorowanie zapłat od klientów

Przeglądanie zestawienia niezapłaconych faktur sprzedaży

Wysyłanie monitów poprzez
e-mail i SMS

Wysyłanie wezwań do zapłaty pocztą email

Oznaczanie faktur jako zapłaconych

Wgrywanie skanów faktur
i dokumentów

Wysłanie PDF i dok. na
zdefiniowany w systemie e-mail

Robienie zdjęć faktur i dok. za pomocą aplikacji mobilnej

Wprowadzanie dokumentów na podstawie skanów

Zaproszenie księgowej/-ego do zdalnego pobierania dokumentów

Dostęp dla księgowej/-ego do skanów faktur i dokumentów

Automatyczny OCR

Łączenie faktur kosztowych (automatyczne i ręczne) z wychodzącymi operacjami bankowymi

Ręczne ewidencjonowanie dokumentów zakupowych

Podłączenie wielu rachunków bankowych

Analiza przychodów i kosztów
- raporty

Plan płatności na najbliższe
4 tygodnie

Planowanie płatności za faktury zakupowe w wybranych tyg.

Uaktualnianie informacji o oczekiwanych wpłatach od
klientów za faktury sprzedaży w najbliższych czterech tygodniach

Urealnianie oczekiwanych
terminów zapłaty faktur zakupu

Autom. naliczanie amortyzacji na bazie danych w ew. śr. trwałych

Generowania i przeglądanie
deklaracji

Automatyczne wyliczanie
zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubez. zdrowotnego przedsiębiorcy/wspólnika

Lista faktur zakupowych do zaksięgowania

Łączenie korekt z dokumentami

Autom/ręczne łączenie operacji
bank. z FV sprzedaży i zakupu

Ręczne rejestrowanie faktur zakupowych

Autom. sprawdzanie czy dostawca
jest aktywnym podatnikiem VAT

Lista faktur kosztowych
do zapłaty

Wystawianie faktur walutowych

Wystawianie duplikatów

Wystawianie faktur korygujących

Wystawianie faktur zaliczkowych

Wysyłanie plików PDF
e-mailem

Wystawianie faktur sprzedaży w PLN

mKsięgowość  KOMFORT

Pełna obsługa księgowa, Księgowanie dokumentów - do 120 szt., Podgląd i wysyłanie deklaracji podatkowych, Późne zamknięcie miesiąca (możliwość dostarczenia dokumentów
do dnia 17-go następnego miesiąca), Konsultacja księgowa lub podatkowa (telefoniczna / mailowa), Obsługa metody kasowej (w ramach limitu dokumentów w pakiecie), Obsługa kontroli podatkowych (1 godzina), Analizy i rekomendacje księgowe / kadrowe / płacowe
(1 godzina)*
W pakiecie mKsięgowość Premium dostępna jest pełna funkcjonalność mOrganizera finansów o wartości 75 zł.

mKsięgowość PREMIUM

Fakturowanie

Monitoring płatności

Moje koszty

0 zł

30 zł 

30 zł 

Asystent finansowy

Moja księgowość

CAŁY PAKIET

mKsięgowość  KOMFORT

mKsięgowość PREMIUM

30 zł 

10 zł 

75 zł

150 zł

395 zł

Cena za miesiąc

zaloguj

Korzystaj z bezpłatnej infolinii księgowej 22 100 45 43 w dni robocze  9-17