Paweł Ziółkowski

 

Tym razem chodzi o wprowadzenie obowiązkowych płatności w ramach split payment, co ma związek z wydaniem przez Radę Unii Europejskiej decyzji derogacyjnej umożliwiającej wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Czym jest split payment?

W mechanizmie podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) płatność za nabyty towar lub usługę odbywa się dwutorowo:

 1. wartość sprzedaży netto wpłaca się na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy,

 2. kwotę VAT wpłaca się na rachunek VAT dostawcy – banki mają obowiązek otwierać taki rachunek „w  pakiecie” z rachunkiem bieżącym.

Z oczywistych względów MPP jest przewidziane wyłącznie dla podatników VAT – nie mogą z niej korzystać chociażby konsumenci. Mechanizm ten przewidziany jest bowiem dla złotówkowych rozliczeń między przedsiębiorcami  (podatnikami VAT).

 

Dobrowolność split payment

Póki co nie ma obowiązku dokonywania płatności podzielonej. W efekcie większość podatników stara się, aby płacić po staremu – jedną kwotą. Niechęć do MPP spowodowana jest ograniczoną własnością środków na rachunku VAT – podatnik nie może bowiem nimi swobodnie dysponować. Środki te mogą być przeznaczone jedynie na zapłatę kontrahentowi w ramach podzielonej płatności lub zapłatę VAT do US. W ostateczności można środki te przelać na inne konto, ale konieczna jest w tym celu zgoda naczelnika urzędu skarbowego.

Dokonując płatności MPP podajemy na przelewie:

 • kwotę podatku VAT (lub część),

 • kwotę sprzedaży brutto (lub część),

 • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,

 • NIP dostawcy

 • rachunek rozliczeniowy dostawcy (konta VAT nie podaje się, gdyż jest ono powiązane z rachunkiem bieżącym).

 

Najistotniejsze założenia wynikające z opublikowanego projektu:

 • obowiązkowy split payment dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce i których wartość przekracza 15 000 zł,
 • obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte zostaną wybrane towary oraz usługi (szerzej omówione w dalszej części);
 • podmioty zagraniczne rozliczające za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane zostaną do otwarcia rachunku bankowego w Polsce;
 • wprowadzony zostanie obowiązek umieszczenia informacji na fakturze o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.

 

Towary i usługi objęte zakresem obligatoryjnego split paymentu

Zgodnie z załącznikiem do projektu zmiany do ustawy VAT, mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w odniesieniu do 150 grup towarowych i usługowych określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Generalnie wyodrębnić można następujące, istotne grupy towarów i usług:

 • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;
 • odpady, złom, surowce wtórne;
 • elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, netebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde;
 • paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;
 • prawa do emisji gazów cieplarnianych;
 • roboty budowlane;
 • węgiel;
 • handel częściami do samochodów i motocykli.

 

Obowiązkowy split payment

18 lipca 2019

Wielkimi krokami zbliża się kolejna nowelizacja VAT.

 

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku
do piątku od 9 do 17.
Infolinia: 22 112 02 35

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

 

Operatorem platformy mOrganizer finansów

jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Regulamin 

serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: mFakturowanie,

mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium

Polityka prywatności

Pomoc techniczna jest do Twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku od  9 do  17.  
Infolinia: 22 100 50 60