Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku
do piątku od 9 do 17.
Infolinia: 22 112 02 35

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

 

Operatorem platformy mOrganizer finansów

jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Regulamin 

serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: mFakturowanie,

mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium

Polityka prywatności

Pomoc techniczna jest do Twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku od  9 do  17.  
Infolinia: 22 100 50 60

W zamian za co najemca zobowiązany jest do uiszczania wynajmującemu z góry określonej opłaty (czynszu najmu). Po zakończeniu okresu, na jaki zawarta została umowa, najemca zwraca samochód wynajmującemu.

Krótkoterminowy najem samochodu wiąże się z udostępnieniem pojazdu na krótki okres, przy czym przyjmuje się, że chodzi tu o krócej, niż 6 miesięcy.

 

Krótkoterminowy najem samochodu a przepisy ustaw o podatku dochodowym.

Wydatki poniesione na krótkoterminowy najem samochodu użytkowanego w działalności gospodarczej stanowią koszt uzyskania przychodu. Wynajmujący powinien wystawić fakturę VAT dokumentującą usługę najmu, na której podstawie najemca będzie mógł ująć wydatek w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

 

Przedsiębiorcy użytkujący w działalności samochód na podstawie umowy najmu krótkoterminowego mogą rozliczyć jedynie 75% wydatków na eksploatację tego pojazdu takich, jak paliwo, płyny, naprawy, części zamienne, mycie.

Przepisy ograniczają limit rozliczenia umów związanych z najmem samochodów osobowych, w związku z czym osoby prowadzące działalność mają prawo do zaliczenia do kosztów wydatków do limitu 150 000 zł dla samochodów spalinowych i hybrydowych oraz 225 000 zł w odniesieniu do samochodów elektrycznych. Przepisy nie rozróżniają najmu krótkoterminowego, średnioterminowego i długoterminowego w zakresie limitowania kosztów, należy więc założyć, że te regulacje odnoszą się do każdego rodzaju najmu.

Opłaty za najem samochodu osobowego o wartości wyższej niż 150 000 zł (odpowiednio 225 000 zł dla samochodów elektrycznych), mogą zatem zostać zaliczone do kosztów podatkowych jedynie w proporcji do wskazanego limitu. 

Przepisy ustaw podatkowych stanowią, że w przypadku gdy umowa najmu została zawarta na okres krótszy niż 6 miesięcy, przez wartość samochodu rozumie się wartość przyjętą dla celów ubezpieczenia.

 

Krótkoterminowy najem samochodu a podatek VAT.

Faktura VAT wystawiona przez wynajmującego stanowi podstawę do odliczenia w części podatku VAT z tytułu najmu pojazdu (50% wydatków na czynsz i eksploatację samochodu osobowego). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy spełnione zostaną łącznie 4 warunki: 

1)    nastąpi zgłoszenie samochodu do urzędu skarbowego na druku VAT-26,

2)    w jednostce wprowadzony zostanie regulamin użytkowania pojazdu,

3)    przedsiębiorca będzie prowadził „kilometrówkę” czyli ewidencję przebiegu pojazdu dla celów VAT oraz

4)    samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Przy spełnieniu ww. warunków możliwym stanie się zarówno odliczenie w 100% podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z wynajmowanym pojazdem, ale także zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w 100% kwoty netto od wydatków eksploatacyjnych.

 

Wynajem samochodu a koszty ubezpieczenia.

Z umowy najmu może wynikać, że to najemca pokrywa koszt obowiązkowego ubezpieczenia wynajętego samochodu. Wartość opłaconej polisy ubezpieczeniowej OC czy NNW stanowi koszt uzyskania przychodów podlegający zaksięgowaniu w wartości brutto w kolumnie 13 KPIR – pozostałe wydatki. Limitowaniem objęte są zaś ubezpieczenia w zakresie AC i GAP.

Podstawa prawna:  art. 23. ust. 1. pkt. 47a ustawy o PIT , art. 23 ust. 5d ustawy o PIT, art. 86a ustawy o VAT.


 

Jak przekazywać faktury do księgowej/-ego bez konieczności zawożenia?

 

Można pobrać aplikację mobilną mOrganizer finansów w Google Play - link do pobrania. Mając aplikację wystarczy
zrobić zdjęcie faktur kosztowych. Trafią one bezpośrednio do miejsca, w którym księgowy/-owa je zobaczy.

 

Dla posiadaczy iPhone’a: można z komputera wgrywać pliki z fakturami bezpośrednio na platformę
mOrganizer finansów w zakładce Inbox. 
Aplikacja w AppStore będzie dostępna już wkrótce.


 

 

Autorem artykułu jest Monika Markisz. Prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego.
Współpracuje z przedsiębiorcami. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych.
Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy.

Monika Markisz prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków organizowane m. in. przez
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i prowadzi bloga
www.podatki-dla-prawnika.pl.

 

Na czym polega krótkoterminowy najem samochodu?

01 października 2020
PRODUKCJA A MAGAZYN

Najem to umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest udostępnienie do korzystania najemcy danego składnika majątku (np. samochodu).