Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku
do piątku od 9 do 17.
Infolinia: 22 112 02 35

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

 

Operatorem platformy mOrganizer finansów

jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Regulamin 

serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: mFakturowanie,

mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium

Polityka prywatności

Pomoc techniczna jest do Twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku od  9 do  17.  
Infolinia: 22 100 50 60

Takie postępowanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (RODO). W tym miejscu warto przywołać wypowiedź Przewodniczącej Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) w kontekście pandemii COVID-19, zgodnie z którą przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym RODO, w żaden sposób nie utrudniają czynności podejmowanych w związku z zaistniałą sytuacją pandemii.

 

Podstawa prawna.

Zgodnie z motywem 46 RODO przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, które ma istotne znaczenie dla życia osoby której dane dotyczą np. gdy przetwarzanie jest potrzebne do celów humanitarnych w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się.

 

Pandemia sprawiła, że potrzeba i waga przetwarzanie danych osobowych znalazła dodatkowe uzasadnienie.

 

Na stronie internetowej urzędu Ochrony Danych Osobowych zostało opublikowane stanowisko przypominające, że Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw gospodarki, ma prawo do wydawania poleceń przedsiębiorcom w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia te, wydawane w formie decyzji administracyjnej, podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia. Przepisy te korespondują z RODO, które również przewidują sytuacje związane z ochroną zdrowia i zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych (art. 9 ust. 2 lit i  art. 6 ust. 1 lit d). Może to dotyczyć także przedsiębiorców z branży rozrywkowej.

Warto nadmienić, że Prezes UODO (Urząd Ochrony Danych osobowych) w innym stanowisku umieszczonym na stronie www.uodo.gov.pl wskazał, że   przepisy o ochronie danych osobowych nie sprzeciwiają się przetwarzaniu danych gości w zakresie np. mierzenia temperatury czy wdrażania kwestionariusza z objawami chorobowymi.

 

Dobrowolne zbieranie zgód.

Organizator powinien zebrać od uczestników zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie np. kwestionariusza czy ankiety. Taka zgoda zgodnie z przepisami powinna zostać wyrażona w sposób dobrowolny przed przystąpieniem do udziału w imprezie. Zakres danych zbieranych od uczestników powinien zawierać m. in. imiona i nazwiska uczestników imprezy, okoliczności wskazujące na możliwość uprzedniego kontaktu z  innymi osobami zarażonymi COVID oraz sposób kontaktu z uczestnikami imprezy. Ostateczną decyzje o tym jakie dane osobowe pozyskiwać, podejmuje organizator biorąc pod uwagę całokształt uwarunkowań imprezy (miejsce, czas, liczba i wiek uczestników i inne kryteria).

 

Zakres oświadczenia uczestnika imprezy.

Zaleca się organizatorom wydarzeń kulturalnych dostosowanie regulaminu udziału w wydarzeniach do obecnie panującej sytuacji epidemiologicznej. Dostosowanie może polegać na określeniu warunków udziału w imprezie, zgodnie z zaleceniami GIS. Można dodać również zapisy dotyczące domowników uczestnika czy też możliwość dokonania subiektywnej obecny zdrowia uczestnika przez organizatora wydarzenia. W praktyce od uczestników pozyskuje się dane kontaktowe  (np. e-mail czy nr tel.) pozwalające na kontakt w razie np. wykrycia ogniska choroby.

 


Jeśli chcesz łatwo i szybko wystawić fakturę wejdź do mOrganizera finansów i dodaj kontrahenta wchodząc w zakładkę Fakturowanie, a następnie wybierając opcję Kontrahenci i Dodaj kontrahenta. Po wejściu w zakładkę wystarczy podać NIP, a reszta danych zostanie zaciągnięta automatycznie.


 

 

Autorem artykułu jest Monika Markisz. Prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego.
Współpracuje z przedsiębiorcami. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych.
Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy.

Monika Markisz prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków organizowane m. in. przez
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i prowadzi bloga
www.podatki-dla-prawnika.pl.

 

 

 

MEDIA I ROZRYWKA – zbieranie danych osobowych w związku z epidemią wirusa SARS-COV-2

01 października 2020
PRODUKCJA A MAGAZYN

RODO w dobie pandemii. Obecna sytuacja związana z epidemią wirusa SARS-COV-2 wymusiła na organizatorach wydarzeń publicznych zbieranie danych osobowych uczestników w nowych okolicznościach.