Art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że „Kosztami uzyskania przychodów są koszty
poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania, albo zabezpieczenia źródła przychodów
,
z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.”

 

W ustawie niestety nie ma informacji, co dokładnie może być kosztem podatkowym. Przyjmuje się, że należą do nich koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, co do których przedsiębiorca jest w stanie wykazać bezpośredni związek z prowadzeniem działalności, a ich poniesienie wpływa na wielkość osiąganych zysków.

 

Najbardziej typowe koszty, ponoszone przez firmę w celu osiągnięcia przychodu to m. in.

 

 • Środki trwałe, czyli sprzęt komputerowy, tablety, telefony, maszyny, budynki, samochody i inne przedmioty, które będą wykorzystywane w prowadzeniu firmy,

 • Wartości niematerialne i prawne - m.in. licencje (np. oprogramowanie komputerowe), prawa autorskie, logotypy,

 • Czynsz i koszty związane z lokalem - czynsz za najem lokalu (biuro czy magazyn) lub częściowo czynsz za swoje mieszkanie, jeśli prowadzimy w nim firmę, wyposażenie lokalu, artykuły biurowe, abonament za telefon i Internet,

 • Koszty urzędowe związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej np. koszty rejestracji firmy, opłaty skarbowe, pieczątki firmowa, zapłacone składki ZUS, opłaty pocztowe, usługi prawne i księgowe,

 • Zakupione towary do sprzedaży oraz materiały i półprodukty do wyrobu towarów,

 • Wyjazdy służbowe - jeśli mają związek z przychodami biznesu, czyli np. koszty delegacji takie jak hotele, diety, wydatki związane
  z przejazdami (samochody, bilety PKP i lotnicze, przejazdy taxi, itd.),

 • ​​Koszty prowadzenia rachunku bankowego - wydatki związane z prowadzeniem rachunku i wykonywaniem przelewów, wpłat gotówki itp. Tej pozycji nie będziesz miał, jeśli będziesz korzystał z konta firmowego w Nest Banku, w którym darmowe jest prowadzenie rachunku firmowego, wszystkie przelewy internetowe (Elixir), wypłaty gotówki w dowolnym bankomacie w kraju i za granicą, jak i wpłaty gotówki we wpłatomatach sieci Euronet,

 • Szkolenia, kursy związane z rodzajem prowadzonej działalności,

 • Działania marketingowe i reklamowe mające służyć powiększeniu przychodów firmy np. plakaty, billboardy, ulotki, ogłoszenia, reklamy w socjal mediach, banery na stronach internetowych, pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych

 

 

Mniej typowe koszty działalności gospodarczej, które można odliczyć, są zazwyczaj związane z konkretnym rodzajem działalności, czyli rodzajem sprzedawanych usług lub towarów, np.:

 

 • rowery – np. jeśli prowadzisz firmę kurierską, a rower jest środkiem transportu

 • ubrania – np. jeśli prowadzisz firmę eventową i zatrudniasz hostessy

 • okulary dla pracowników.

 

"Pani Agnieszka prowadzi firmę tłumaczeń. Firma zatrudnia 4 tłumaczy przysięgłych Każda z tych osób większość czasu spędza przed monitorem prawie 100 % czasu przeznaczonego na pracę. Jeden z tłumaczy przysięgłych – pan Tomek – ma problemy ze wzrokiem. Podczas wizyty u okulisty okazało się, że ma pogłębiającą się wadę wzroku. Okulista zalecił panu Tomkowi korzystanie z okularów podczas pracy przed monitorem. Po konsultacji z Panią Agnieszką – właścicielką firmy – pan Tomek dokonał zakupu okularów, poprosił o fakturę na firmę pani Agnieszki i otrzymał zwrot kosztów. W tym przypadku koszt okularów został odliczony i potraktowany jako koszt uzyskania przychodu"

 

Tu sytuacja jest związana z przepisami BHP. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, jeżeli pracownik spędza co najmniej połowę dobowego wymiaru godzinowego pracy przed monitorem, pracodawca powinien zapewnić mu okulary. Muszą jednak być spełnione przesłanki zdrowotne. Konieczna jest konsultacja pracownika z okulistą.

 

Należy także pamiętać o tym, że koszt powinien być prawidłowo udokumentowany.

Bez tego podatnik nie ma prawa obniżenia podatków - nawet jeśli wydatek był znaczący i bezpośrednio związany z uzyskanym przychodem.

 

W rozliczaniu kosztów pomocny będzie mOrganizer finansów, który pozwala na zbieranie faktury kosztowych w jednym miejscu w formie elektronicznej. Można zrobić zdjęcie fakturom telefonem i od razu udostępnić swojej księgowej/-emu. Można również otrzymaną fakturę mailową np. za wynajem biura i przesłać do mOrganizera finansów. Dzięki temu przedsiębiorca może skupić się na prowadzeniu biznesu a nie tracić czas na porządkowanie i szukanie fakt

 

KOSZTY WE WŁASNEJ FIRMIE

23 czerwca 2019

Optymalizacja kosztów to jeden z kluczowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.
Ma to związek z płaceniem niższych podatków. Często jednak nie jesteśmy pewni, co może być kosztem uzyskania przychodu firmy i czy taki koszt można odliczyć.

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku
do piątku od 9 do 17.
Infolinia: 22 112 02 35

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

 

Operatorem platformy mOrganizer finansów

jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Regulamin 

serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: mFakturowanie,

mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium

Polityka prywatności

Pomoc techniczna jest do Twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku od  9 do  17.  
Infolinia: 22 100 50 60