1. CEIDG

 

W CEIDG sprawdzisz, czy firma, którą reprezentuje kontrahent rzeczywiście istnieje. Jeżeli masz do czynienia z jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną, dane firmy muszą znajdować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z internetowej bazy możesz skorzystać w naszym systemie - wystarczy wejść w funkcję wystawiania faktury i wyszukać kontrahenta po numerze NIP. W ten sposób dowiesz się, czy kontrahent jest aktywnym podatnikiem VAT, co ma krytyczne znaczenie przy fakturach zakupowych i prawach do odliczenia VAT.

 

2. KRS

 

Spółki prawa handlowego znajdziesz w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oprócz podstawowych danych rejestrowych firm, korzystając z KRS, poznasz również m.in. informacje o rodzaju działalności, wielkości kapitału, niezapłaconych należnościach w ZUS-ie lub Urzędzie Skarbowym.

 

3. Zaświadczenie z US i ZUS

 

Możesz też sprawdzić, czy Twój kontrahent opłaca na bieżąco podatki oraz składki w ZUSie. O dostarczenie takich zaświadczenia możesz poprosić potencjalnego Klienta. W Urzędzie Skarbowym dowiedziesz się, czy Twój potencjalny Klient nie zalega z zapłatą podatku, jednak tylko za jego pisemną zgodą. Bez konieczności uzyskania zgody sprawdzisz w dowolnym Urzędzie Skarbowym, czy jest on czynnym płatnikiem podatku VAT.

 

4. Krajowy Rejestr Długów

 

Krajowy Rejestr Długów (KRD) to największa polska platforma wymiany informacji gospodarczej. Do bazy tej trafiają zarówno firmy, jak i osoby prywatne, które nie wywiązały się ze swoich zobowiązań finansowych wobec innych podmiotów. Aby odszukać informacje na temat zadłużeń konkretnej firmy lub osoby, wystarczy znajomość numeru NIP lub PESEL. Na ich podstawie system automatycznie generuje raport, zawierający informacje dotyczące Twojego kontrahenta.

 

5. Wywiad gospodarczy

 

Jeżeli powyższe metody są dla Ciebie niewystarczające, możesz zdecydować się na to, by sprawdzenie wiarygodności i kondycji firmy powierzyć wywiadowni gospodarczej. Firmy tego typu zajmują się gromadzeniem oraz analizowaniem informacji o firmach. Dane, jakie uzyskujesz po zakończonym śledztwie, zostają zwykle ujęte w zbiorczy raport, uwzględniający wszystkie istotne dla Ciebie aspekty. Oczywiście musisz jednak liczyć się z tym, że tego typu usługa będzie Cię słono kosztować.

Jak skutecznie sprawdzić firmę?

23 czerwca 2019

Przed podpisanie kontraktu z nowym kontrahentem warto sprawdzić jego wiarygodność i jego sytuację finansową. Dzięki temu możesz uniknąć ryzyka nieotrzymania zapłaty za wykonane usługi lub sprzedane towary.

 

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku
do piątku od 9 do 17.
Infolinia: 22 112 02 35

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

 

Operatorem platformy mOrganizer finansów

jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Regulamin 

serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: mFakturowanie,

mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium

Polityka prywatności

Pomoc techniczna jest do Twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku od  9 do  17.  
Infolinia: 22 100 50 60