Planując rozpoczęcie sprzedaży w Internecie koniecznie powinniśmy sprawdzić, czy w związku z tym nie powstanie obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Od 2020 roku zmieniły się przepisy dotyczące obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Powiększyła się zarówno lista branż, jak i lista czynności zobowiązujących do ewidencjonowania sprzedaży na kasie.
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 

Zgodnie z rozporządzeniem rejestracji przy pomocy kasy fiskalnej nie wymaga się od przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wysyłkową przez Internet i otrzymujących zapłaty w formie bezgotówkowej, bezpośrednio na konto bankowe.

Wydawało by się, że w takim razie nie ma problemu. Nic bardziej mylnego, jak to w prawie bywa, istnieją wyjątki od reguły. Z punktu widzenia sklepów internetowych, obowiązek prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących dotyczy przede wszystkim:

  • dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych (płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne, kasety wideo, dyskietki, kartridże i inne),

  • dostawy części i akcesoriów do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli (PKWiU 29.32.30.0),

  • dostawy biżuterii (wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT),

  • dostawy sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

  • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

  • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00),

  • napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU,

  • a także dostawy perfum i wód toaletowych (symbol PKWiU 20.42.11.0).
     

Pełna, dokładna lista usług i rodzajów sprzedaży, które są zobowiązane do stosowania kasy fiskalnej znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2014 poz. 1544).
 

Gdy jednak zwolnienie z kasy fiskalnej przysługuje, należy zastanowić się jak udokumentować w takim razie taką sprzedaż. W takim wypadku sprzedawca może wystawić fakturę lub, jeśli nie posiada danych nabywcy, po prostu wygenerować dowód sprzedaży (wysyłkowa sprzedaż nieudokumentowana).


Jeśli chcesz łatwo i szybko wystawić fakturę wejdź do mOrganizera finansów i dodaj kontrahenta wchodząc w zakładkę Fakturowanie, a następnie wybierając opcję Kontrahenci i Dodaj kontrahenta. Po wejściu w zakładkę wystarczy podać NIP, a reszta danych zostanie zaciągnięta automatycznie.


Gdy jako firma już posiadamy kasę fiskalną, przeniesienie swojej działalności do Internetu nic nie zmieni – w dalszym ciągu sprzedawca powinien wystawiać paragony, a także sporządzać raporty dobowe i miesięczne sprzedaży.

 

 


 

 

Autorem artykułu jest Monika Markisz. Prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego.
Współpracuje z przedsiębiorcami. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych.
Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy.

Monika Markisz prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków organizowane m. in. przez
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i prowadzi bloga
www.podatki-dla-prawnika.pl.

 

HANDEL INTERNETOWY – KASA FISAKLNA

13 sierpnia 2020
PRODUKCJA A MAGAZYN

Planując rozpoczęcie sprzedaży w Internecie koniecznie powinniśmy sprawdzić, czy w związku z tym nie powstanie obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej

 

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku
do piątku od 9 do 17.
Infolinia: 22 112 02 35

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

 

Operatorem platformy mOrganizer finansów

jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Regulamin 

serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: mFakturowanie,

mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium

Polityka prywatności

Pomoc techniczna jest do Twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku od  9 do  17.  
Infolinia: 22 100 50 60