Aktualności

Koszty działalności, które rozliczy każdy przedsiębiorca

 

Każdy przedsiębiorca, szczególnie poczatkujący, zastanawia się jakie wydatki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Nie zawsze jest to łatwa decyzja, a przepisy podatkowe nie określają tego w jednoznaczny sposób.

 

Na co więc należy zwrócić uwagę przed dokonaniem zakupów?

 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych definicja kosztów brzmi: „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych

w art. 23.” Ogólnie z fragmentu tego wynika, iż każdy koszt powinien znaleźć odzwierciedlenie w przychodach.

Mówiąc prościej wszystkie wydatki powinny być uzasadnione i bezpośrednio lub pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami.

 

Jednak ustawodawca wymienia katalog kosztów, których nie można rozliczyć pomimo bezsprzecznego powiązania z prowadzoną działalnością

 

Zaliczamy do nich m.in. wydatki na reprezentację, odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty podatków, kwot udzielonych bądź zaciągniętych pożyczek oraz grzywien i kar pieniężnych, a także część wydatków związanych z samochodami osobowymi, wykorzystywanymi do celów mieszanych.

 

Co zatem można klasyfikować jako koszt uzyskania przychodu?

 

Przede wszystkim dużo zależy od tego jaki typ działalności jest prowadzony, czyli rodzaj sprzedawanych usług lub towarów.

Występują jednakże takie wydatki, które każdy przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów.

 

Do najpopularniejszych należą:

- wydatki związane z przejazdami (samochody, bilety PKP i lotnicze, przejazdy taxi, itd.)

- sprzęt komputerowy,

- tablet, telefon,

- abonament za telefon i internet,

- zapłacone składki ZUS,

- lokal (inne wydatki dotyczące lokalu, jak rachunki za media czy środki czystości),

- artykuły biurowe,

- szkolenia, kursy związane z rodzajem prowadzonej działalności,

- sprzęt przekazywany z majątku prywatnego,

- koszty bankowe,

- usługi gastronomiczne,

- koszty delegacji, jak hotele, diety, przejazdy,

- opłaty pocztowe

- reklama

- usługi księgowe

- usługi prawne

- usługi informatyczne i programy komputerowe

 

Należy także pamiętać o tym, że koszt powinien być prawidłowo udokumentowany.

 

Bez tego podatnik nie ma prawa obniżenia podatków, chociażby wydatek był znaczący i bezpośrednio związany z uzyskanym przychodem.

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku
do piątku od 9 do 17.
Infolinia: 22 112 02 35

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

 

Operatorem platformy mOrganizer finansów

jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Regulamin 

serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: mFakturowanie,

mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium

Polityka prywatności

Pomoc techniczna jest do Twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku od  9 do  17.  
Infolinia: 22 100 50 60